cl_maintenanceAndUpdateFrequency

unknown

1 record(s)
 
Update frequencies
status
Scale
From 1 - 1 / 1
  • Dữ liệu LiDAR (Light Detection And ranging) phủ trùm khu vực Thành phố Hồ Chí Minh do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện bay quét năm 2012, cụ thể như sau: Khu bay chụp ảnh số và LiDAR bao gồm 24 Quận/ Huyện của Thành phố Hồ Chí Minh với vị trí địa lý từ 10°10' – 10°38' vĩ độ Bắc và 106°22' – 106°54' kinh độ Đông (hình dưới đây) – tổng diện tích bay quét là khoảng 2.121km2; Phía Bắc giáp tỉnh Bình Dương, phía Tây Bắc giáp tỉnh Tây Ninh, phía Đông và Đông Bắc giáp tỉnh Đồng Nai, phía Đông Nam giáp tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, phía Tây và Tây Nam giáp tỉnh Long An và Tiền Giang. Sản phẩm của dự án bao gồm: -Dữ liệu thô: đám mây điểm bao gồm các mảnh 1km x 1km (2,594,356 điểm, mật độ trung bình 2.5 điểm/m2). -Mô hình số địa hình (Digital terrain model - DTM) bao gồm các điểm laser phản hồi từ bề mặt địa hình, khuôn dạng ASCII text, -Mô hình số bề mặt (Digital surface model - DSM) bao gồm các điểm laser phản hồi từ các địa vật, khuôn dạng ASCII text -Các sản phẩm ảnh của dự án trong khuôn dạng GeoTif, đã đăng ký và nắn chỉnh tọa độ bao gồm: -Ảnh cường độ xám (intensity): ảnh xám, thể hiện năng lượng phản xạ của tia laser, độ phân giải 1m -Ảnh trực giao thực (True-Ortho): ảnh màu, trực giao thực, độ phân giải 25cm, -Ảnh nổi mô hình số địa hình và mô hình số bề mặt (Embossing): ảnh xám, thể hiện ảnh nổi (có đổ bóng) của DTM và DSM, độ phân giải 1m. -Mô hình 3D các tòa nhà ở các cấp chi tiết khác nhau từ LOD1 đến LOD3 trong khuôn dạng shape file và dea. -Các sản phẩm tham chiếu, hỗ trợ như: ranh giới khu đo, sơ đồ phân mảnh, các tài liệu kỹ thuật mô tả kèm theo, tài liệu đào tạo… Thực hiện nhiệm vụ năm 2018 về việc thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh), Trung tâm CNTT Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành thu thập các dữ liệu LiDar từ Sở Thông tin và Truyên thông và chuẩn hóa các ảnh trực giao (tru color, True Ortho) và cung cấp dưới dạng dịch vụ Web theo chuẩn TMS (Tile Map Service). Hệ tọa độ ảnh màu trực giao là: WGS84 và Hệ tọa độ phẳng VN2000 múi chiêu địa phương khu vực Thành phố Hồ Chí Minh Hệ độ cao Hòn Dấu-Hải Phòng (dựa trên mạng lưới độ cáo cũ đã bị lún) Hiện nay dữ liệu ảnh trực giao của sản phẩm LiDAR được cung cấp dưới dạng dịch vụ WMTS để sử dụng làm nên cho các ứng dụng WebGIS, Mobile GIS và Desktop GIS