From 1 - 9 / 9
 • Categories  

  - Là Quận nội thành của Thành phố Hồ Chí Minh, diện tích 5,72km2. Ranh giới Quận 10 được bao bọc bởi các tuyến đường:Phía Đông giáp Quận 3 giới hạn bởi đường Cách mạng Tháng 8, Nguyễn Thượng Hiền, Điện Biên Phủ và Lý Thái Tổ. Phía Tây tiếp giáp với Quận 11 giới hạn bởi đường Lý Thường Kiệt. Phía Bắc giáp Quận Tân Bình giới hạn với đường Bắc Hải và kênh Bao Ngạn đã lấp.Phía Nam giáp ranh với Quận 5 giới hạn bởi đường Hùng Vương và đường Nguyễn Chí Thanh; - Quận 10, TP Hồ Chí Minh được đánh giá là trung tâm thương mại hiện hữu, sầm uất với nhiều khu vui chơi giải trí cũng như tập trung hoạt động kinh doanh buôn bán bậc nhất của thành phố mang tên Bác. Quận 10, Hồ Chí Minh được đánh giá là nơi có điều kiện thuận lợi cho giao lưu kinh tế, văn hóa xã hội giữa khu vực và các trung tâm hành chính quận huyện khác; - So sánh các chỉ tiêu sử dụng đất đã thực hiện theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2010 với các chỉ tiêu theo phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của quận 10 đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt theo quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 13/01/2009; - Bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (2011-2020) được chuyển từ file gốc DGN sang dạng GIS và công bố các dịch vụ Web theo chuẩn OGC WMS, WFS, WMTS để khai thác và sử dụng dễ dàng trên nền tảng Desktop, Mobile và WebGIS theo đúng quy định.

 • Categories  

  - Trong thời kỳ 2000- 2010, Quy hoạch sử dụng đất Quận 12 đến năm 2010 đã được Quận 12 triển khai lập vào năm 2006 và UBND thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt tại Quyết định số 5777/QĐ-UB ngày 31/12/2009. Quy hoạch này được triển khai thực hiện trong những năm qua đã giúp cho công tác quản lý, sử dụng đất ở địa phương đi vào nề nếp và mang lại hiệu quả thiết thực, làm tăng giá trị và sử dụng bền vững tài nguyên đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành phát triển, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển. Tuy nhiên quy hoạch này đến nay là đã hết kỳ quy hoạch, Vì vậy cần thiết phải tiến hành lập quy hoạch sử dụng đất cho thời kỳ tiếp theo (2010-2020) là phù hợp với các Luật định. Mặt khác, trong giai đoạn 2000 - 2010 nền kinh tế Quận 12 đã có những bước phát triển rất lớn; nền kinh tế có tốc độ phát triển rất nhanh (đặc biệt 2 ngành công nghiệp và thương mại dịch vụ). Dự báo trong giai đoạn tới nền kinh tế của Quận sẽ tiếp tục có tốc độ phát triển rất nhanh; điều đó kéo theo nhiều biến động về nhu cầu sử dụng đất. Vì vậy yêu cầu phải tiến hành lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2010 – 2020 nhằm làm cơ sở cho việc sử dụng đất phù hợp định hướng phát triển KT-XH giai đoạn này; - Phương án quy hoạch sử dụng đất Quận 12 đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011-2015 được xây dựng trên cơ sở các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã được UBND Quận 12 họach định trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Quận, chính vì vậy phương án QHSDĐ này nhằm mục tiêu đạt được các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra; - Bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (2011-2020) được chuyển từ file gốc DGN sang dạng GIS và công bố các dịch vụ Web theo chuẩn OGC WMS, WFS, WMTS để khai thác và sử dụng dễ dàng trên nền tảng Desktop, Mobile và WebGIS theo đúng quy định.

 • Categories  

  - Về cơ bản các chỉ tiêu sử dụng đất của Quận 5 tương đối phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất do Thành phố phân bổ. Quá trình thực hiện quy hoạch những năm qua đã giúp cho công tác quản lý, sử dụng đất ở địa phương đi vào nề nếp và mang lại hiệu quả thiết thực, làm tăng giá trị và sử dụng bền vững tài nguyên đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành phát triển, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển. Vì thế, Quy hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của Quận 5 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt tại Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2009; - Bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (2011-2020) được chuyển từ file gốc DGN sang dạng GIS và công bố các dịch vụ Web theo chuẩn OGC WMS, WFS, WMTS để khai thác và sử dụng dễ dàng trên nền tảng Desktop, Mobile và WebGIS theo đúng quy định.

 • Categories  

  - Trong tình hình quản lý và sử dụng đất hiện nay, vị trí - vai trò và ý nghĩa của công tác lập quy hoạch và kế hoạch hóa việc sử dụng đất đai đã được xác định và đang là vấn đề mang tính cấp thiết đối với từng địa phương, nhằm cụ thể hoá các chỉ tiêu định hướng việc sử dụng đất đai trên địa bàn Quận 4 và làm cơ sở để giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất ... theo luật định; - Xuất phát từ những vấn đề trên, việc lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (giai đoạn 2011-2015) Quận 4 – TP.HCM được lập nhằm giúp Ủy ban nhân dân Quận 4 làm căn cứ pháp lý thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai theo quy định của pháp luật, sử dụng và khai thác tài nguyên đất đai hợp lý và đạt hiệu quả kinh tế cao; - Các chương trình quy hoạch, kế hoạch của dự án:Quyết định 5191/QĐ-UBND ngày 29/11/2008 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Quận 4 đến năm 2020; Quyết định 1102/QĐ-UBND-TH ngày 19/12/2008 của UBND Quận 4 về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết địa điểm trường học ngành giáo dục đào tạo trên địa bàn Quận 4 đến năm 2020; Quyết định 1004/QĐ-UBND-TH ngày 10/05/2013 của UBND Quận 4 Về phê duyệt đồ án quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở vật chất ngành Y tế đến năm 2020 Quận 4 – thành phố Hồ Chí Minh; - Bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (2011-2020) được chuyển từ file gốc DGN sang dạng GIS và công bố các dịch vụ Web theo chuẩn OGC WMS, WFS, WMTS để khai thác và sử dụng dễ dàng trên nền tảng Desktop, Mobile và WebGIS theo đúng quy định.

 • Dữ liệu LiDAR (Light Detection And ranging) phủ trùm khu vực Thành phố Hồ Chí Minh do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện bay quét năm 2012, cụ thể như sau: Khu bay chụp ảnh số và LiDAR bao gồm 24 Quận/ Huyện của Thành phố Hồ Chí Minh với vị trí địa lý từ 10°10' – 10°38' vĩ độ Bắc và 106°22' – 106°54' kinh độ Đông (hình dưới đây) – tổng diện tích bay quét là khoảng 2.121km2; Phía Bắc giáp tỉnh Bình Dương, phía Tây Bắc giáp tỉnh Tây Ninh, phía Đông và Đông Bắc giáp tỉnh Đồng Nai, phía Đông Nam giáp tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, phía Tây và Tây Nam giáp tỉnh Long An và Tiền Giang. Sản phẩm của dự án bao gồm: -Dữ liệu thô: đám mây điểm bao gồm các mảnh 1km x 1km (2,594,356 điểm, mật độ trung bình 2.5 điểm/m2). -Mô hình số địa hình (Digital terrain model - DTM) bao gồm các điểm laser phản hồi từ bề mặt địa hình, khuôn dạng ASCII text, -Mô hình số bề mặt (Digital surface model - DSM) bao gồm các điểm laser phản hồi từ các địa vật, khuôn dạng ASCII text -Các sản phẩm ảnh của dự án trong khuôn dạng GeoTif, đã đăng ký và nắn chỉnh tọa độ bao gồm: -Ảnh cường độ xám (intensity): ảnh xám, thể hiện năng lượng phản xạ của tia laser, độ phân giải 1m -Ảnh trực giao thực (True-Ortho): ảnh màu, trực giao thực, độ phân giải 25cm, -Ảnh nổi mô hình số địa hình và mô hình số bề mặt (Embossing): ảnh xám, thể hiện ảnh nổi (có đổ bóng) của DTM và DSM, độ phân giải 1m. -Mô hình 3D các tòa nhà ở các cấp chi tiết khác nhau từ LOD1 đến LOD3 trong khuôn dạng shape file và dea. -Các sản phẩm tham chiếu, hỗ trợ như: ranh giới khu đo, sơ đồ phân mảnh, các tài liệu kỹ thuật mô tả kèm theo, tài liệu đào tạo… Thực hiện nhiệm vụ năm 2018 về việc thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh), Trung tâm CNTT Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành thu thập các dữ liệu LiDar từ Sở Thông tin và Truyên thông và chuẩn hóa các ảnh trực giao (tru color, True Ortho) và cung cấp dưới dạng dịch vụ Web theo chuẩn TMS (Tile Map Service). Hệ tọa độ ảnh màu trực giao là: WGS84 và Hệ tọa độ phẳng VN2000 múi chiêu địa phương khu vực Thành phố Hồ Chí Minh Hệ độ cao Hòn Dấu-Hải Phòng (dựa trên mạng lưới độ cáo cũ đã bị lún) Hiện nay dữ liệu ảnh trực giao của sản phẩm LiDAR được cung cấp dưới dạng dịch vụ WMTS để sử dụng làm nên cho các ứng dụng WebGIS, Mobile GIS và Desktop GIS

 • Categories  

  - Hiện nay, kinh tế của Quận Phú Nhuận đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ trên tất cả các mặt; quá trình này dẫn đến sự gia tăng về nhu cầu sử dụng đất của tất cả các ngành, các lĩnh vực gây áp lực không nhỏ đối với tình hình quản lý và sử dụng đất trên địa bàn Quận. Từ những lý do trên, đòi hỏi Quận Phú Nhuận phải tiến hành lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, đảm bảo sử dụng nguồn tài nguyên đất một cách có hiệu quả và bền vững. Được sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và sự hỗ trợ của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND Quận Phú Nhuận đã tiến hành lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 của Quận phê duyệt tại Quyết định số 3918/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2008 với các chỉ tiêu sử dụng đất đến ngày 01/01/2010. - Bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ này (2011-2020) được chuyển từ file gốc DGN sang dạng GIS và công bố các dịch vụ Web theo chuẩn OGC WMS, WFS, WMTS để khai thác và sử dụng dễ dàng trên nền tảng Desktop, Mobile và WebGIS theo đúng quy định.

 • Categories  

  - Thực hiện Luật Đất đai năm 2003 và thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân Quận 3 tiến hành lập “Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2011 - 2015 Quận 3”; - Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ trước mắt mà còn lâu dài. Là cơ sở pháp lý để bố trí sử dụng đất một cách hợp lý, có hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành các chương trình phát triển, thúc đẩy các dự án đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời điều tiết các mối quan hệ sử dụng đất; - Bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (2011-2020) được chuyển từ file gốc DGN sang dạng GIS và công bố các dịch vụ Web theo chuẩn OGC WMS, WFS, WMTS để khai thác và sử dụng dễ dàng trên nền tảng Desktop, Mobile và WebGIS theo đúng quy định.

 • Categories  

  - Với mục tiêu xây dựng Quận 11 trở thành một trong những địa bàn phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Quận 11 là hành lang pháp lý cho việc quản lý và sử dụng đất đai, cụ thể hoá các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời là cơ sở cho việc giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất; - Quận 11 là 01 trong 24 đơn vị hành chính cấp quận, huyện của thành phố Hồ Chí Minh, là đô thị hàng đầu cả nước, là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học và công nghệ; đầu mối giao lưu với quốc tế, có vị trí quan trọng về chính trị... Tiếp tục xây dựng thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, một trung tâm kinh tế, văn hóa và khoa học lớn của cả nước; quận 11 là một bộ phận của thành phố cùng với thành phố thực hiện nhiệm vụ mà nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ chính trị ngày 10/8/2012 đã đề ra; - Để quản lý nhà nước theo Luật Đất đai năm 2003, đảm bảo tính thống nhất trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng giữa quận 11 với thành phố Hồ Chí Minh được thống nhất, thực hiện sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Uỷ ban nhân dân quận 11 đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tiến hành Lập: “Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 – 2015) Quận 11; - - Bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (2011-2020) được chuyển từ file gốc DGN sang dạng GIS và công bố các dịch vụ Web theo chuẩn OGC WMS, WFS, WMTS để khai thác và sử dụng dễ dàng trên nền tảng Desktop, Mobile và WebGIS theo đúng quy định.

 • Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM triển khai giải pháp công bố, công khai thông tin quy hoạch trên nền tảng web và thiết bị di động thông minh thông qua Ứng dụng Thông tin quy hoạch TP.HCM. Để triển khai ứng dụng này, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM đã thực hiện số hóa các bản đồ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch giao thông của hơn 600 Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 (gồm đồ án điều chỉnh, điều chỉnh cục bộ) đã được phê duyệt trên địa bàn Thành phố. Dữ liệu được số hóa dựa trên nền địa chính năm 2003 do Sở Tài nguyên Môi trường cung cấp, có cập nhật các biến động trong giai đoạn năm 2007-2008. Nhằm khai thác hiệu quả dữ liệu quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai - quy hoạch - xây dựng, Sở QH-KT thực hiện chia sẽ lớp dữ liệu sử dụng đất toàn TP.HCM đã được số hóa dưới dạng dịch vụ Web theo tiêu chuẩn WMS, WMTS và TMS.