Topic
 

structure

1 record(s)
 
Available actions
Topics
Years
Representation types
Update frequencies
status
Scale
From 1 - 1 / 1
  • Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM triển khai giải pháp công bố, công khai thông tin quy hoạch trên nền tảng web và thiết bị di động thông minh thông qua Ứng dụng Thông tin quy hoạch TP.HCM. Để triển khai ứng dụng này, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM đã thực hiện số hóa các bản đồ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch giao thông của hơn 600 Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 (gồm đồ án điều chỉnh, điều chỉnh cục bộ) đã được phê duyệt trên địa bàn Thành phố. Dữ liệu được số hóa dựa trên nền địa chính năm 2003 do Sở Tài nguyên Môi trường cung cấp, có cập nhật các biến động trong giai đoạn năm 2007-2008. Nhằm khai thác hiệu quả dữ liệu quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai - quy hoạch - xây dựng, Sở QH-KT thực hiện chia sẽ lớp dữ liệu sử dụng đất toàn TP.HCM đã được số hóa dưới dạng dịch vụ Web theo tiêu chuẩn WMS, WMTS và TMS.