From 1 - 10 / 26
 • Categories  

  - Hiện nay quy hoạch sử dụng đất của toàn thành phố Hồ chí Minh đến năm 2020 và đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 02/2014/NQ-CP ngày 06/01/2014 và quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 huyện Hóc Môn được UBND thành phố phê duyệt theo Quyết định số 2686 /QĐ-UBND ngày 01/6/2009. - Với những ý nghĩa nêu trên, công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) cho cấp huyện - xã - thị trấn ở huyện Hóc Môn cần khẩn trương được thực hiện để quản lý nhà nước về đất đai theo đúng tinh thần của Luật đất đai năm 2003, đảm bảo tính thống nhất trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn huyện Hóc Môn và các quận huyện khác trên toàn thành phố. - Vì lý do đó, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn tiến hành xây dựng dự án “Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Hóc Môn - TP. HCM" - Các chương trình, quy hoạch, kế hoạch của huyện Hóc Môn: Quyết định số 2686/QĐ-UBND ngày 01/06/2009 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2011, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2011) của huyện Hóc Môn; Quyết định số 3680/QĐ-UBND ngày 21/08/2010 của Ủy Ban Nhân Dân thành phố và quyết định điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh; Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2.000 của 12 xã, thị trấn thuộc huyện Hóc Môn. - Bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ này (2011-2020) được chuyển từ file gốc DGN sang dạng GIS và công bố các dịch vụ Web theo chuẩn OGC WMS, WFS, WMTS để khai thác và sử dụng dễ dàng trên nền tảng Desktop, Mobile và WebGIS theo đúng quy định.

 • Categories  

  - Quận Tân Bình nằm về phía Tây Bắc của nội thành thành phố Hồ Chí Minh, phía Đông giáp quận Phú Nhuận và quận 3, phía Tây giáp quận Tân Phú, phía Nam giáp quận 10, quận 11, phía Bắc giáp quận 12 và quận Gò Vấp. Diện tích tự nhiên của quận Tân Bình là 2.238,22ha (Trong đó quỹ đất để cân đối quy hoạch sử dụng đất là 1.417,69ha. Bao gồm 1.219,4ha do quận trực tiếp quản lý, 159,89ha đất do Bộ Quốc phòng và 47,34 ha do Cụm cảng hàng không phía Nam quản lý sử dụng. Còn lại 820,53ha là đất sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất). Được sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và sự hỗ trợ của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND Quận Tân Bình đã tiến hành lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 của Quận. - Bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ này (2011-2020) được chuyển từ file gốc DGN sang dạng GIS và công bố các dịch vụ Web theo chuẩn OGC WMS, WFS, WMTS để khai thác và sử dụng dễ dàng trên nền tảng Desktop, Mobile và WebGIS theo đúng quy định.

 • Categories  

  - Là Quận nội thành của Thành phố Hồ Chí Minh, diện tích 5,72km2. Ranh giới Quận 10 được bao bọc bởi các tuyến đường:Phía Đông giáp Quận 3 giới hạn bởi đường Cách mạng Tháng 8, Nguyễn Thượng Hiền, Điện Biên Phủ và Lý Thái Tổ. Phía Tây tiếp giáp với Quận 11 giới hạn bởi đường Lý Thường Kiệt. Phía Bắc giáp Quận Tân Bình giới hạn với đường Bắc Hải và kênh Bao Ngạn đã lấp.Phía Nam giáp ranh với Quận 5 giới hạn bởi đường Hùng Vương và đường Nguyễn Chí Thanh; - Quận 10, TP Hồ Chí Minh được đánh giá là trung tâm thương mại hiện hữu, sầm uất với nhiều khu vui chơi giải trí cũng như tập trung hoạt động kinh doanh buôn bán bậc nhất của thành phố mang tên Bác. Quận 10, Hồ Chí Minh được đánh giá là nơi có điều kiện thuận lợi cho giao lưu kinh tế, văn hóa xã hội giữa khu vực và các trung tâm hành chính quận huyện khác; - So sánh các chỉ tiêu sử dụng đất đã thực hiện theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2010 với các chỉ tiêu theo phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của quận 10 đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt theo quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 13/01/2009; - Bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (2011-2020) được chuyển từ file gốc DGN sang dạng GIS và công bố các dịch vụ Web theo chuẩn OGC WMS, WFS, WMTS để khai thác và sử dụng dễ dàng trên nền tảng Desktop, Mobile và WebGIS theo đúng quy định.

 • Categories  

  - Trong thời kỳ 2000- 2010, Quy hoạch sử dụng đất Quận 12 đến năm 2010 đã được Quận 12 triển khai lập vào năm 2006 và UBND thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt tại Quyết định số 5777/QĐ-UB ngày 31/12/2009. Quy hoạch này được triển khai thực hiện trong những năm qua đã giúp cho công tác quản lý, sử dụng đất ở địa phương đi vào nề nếp và mang lại hiệu quả thiết thực, làm tăng giá trị và sử dụng bền vững tài nguyên đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành phát triển, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển. Tuy nhiên quy hoạch này đến nay là đã hết kỳ quy hoạch, Vì vậy cần thiết phải tiến hành lập quy hoạch sử dụng đất cho thời kỳ tiếp theo (2010-2020) là phù hợp với các Luật định. Mặt khác, trong giai đoạn 2000 - 2010 nền kinh tế Quận 12 đã có những bước phát triển rất lớn; nền kinh tế có tốc độ phát triển rất nhanh (đặc biệt 2 ngành công nghiệp và thương mại dịch vụ). Dự báo trong giai đoạn tới nền kinh tế của Quận sẽ tiếp tục có tốc độ phát triển rất nhanh; điều đó kéo theo nhiều biến động về nhu cầu sử dụng đất. Vì vậy yêu cầu phải tiến hành lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2010 – 2020 nhằm làm cơ sở cho việc sử dụng đất phù hợp định hướng phát triển KT-XH giai đoạn này; - Phương án quy hoạch sử dụng đất Quận 12 đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011-2015 được xây dựng trên cơ sở các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã được UBND Quận 12 họach định trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Quận, chính vì vậy phương án QHSDĐ này nhằm mục tiêu đạt được các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra; - Bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (2011-2020) được chuyển từ file gốc DGN sang dạng GIS và công bố các dịch vụ Web theo chuẩn OGC WMS, WFS, WMTS để khai thác và sử dụng dễ dàng trên nền tảng Desktop, Mobile và WebGIS theo đúng quy định.

 • Categories  

  - Quận Tân Phú đã lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2006-2010) và đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt tại quyết định số 578/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2009. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quận Tân Phú đã hết hiệu lực vào cuối năm 2010. - Do vậy, để quản lý Nhà nước về đất đai theo đúng tinh thần của Luật Đất đai 2003, đảm bảo tính thống nhất trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Tân Phú và các quận/huyện trên toàn Thành phố, cần thiết phải tiến hành lập quy hoạch đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2011-2015. - Bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (2011-2020) được chuyển từ file gốc DGN sang dạng GIS và công bố các dịch vụ Web theo chuẩn OGC WMS, WFS, WMTS để khai thác và sử dụng dễ dàng trên nền tảng Desktop, Mobile và WebGIS theo đúng quy định.

 • Categories  

  - Triển khai công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ này (2011-2020), UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn số 3124/UBND-ĐTMT ngày 02/7/2010 về việc triển khai công tác lập QHSDĐ đến năm 2020 và KHSDĐ 5 năm (2011-2015) trên địa bàn Thành phố; Ngày 02/8/2010 Sở Tài nguyên và Môi trường có Kế hoạch số 4815/TNMT-KH về việc triển khai công tác lập QHSDĐ đến năm 2020 và KHSDĐ 5 năm (2011-2015) trên địa bàn Thành phố; - Thực hiện kế hoạch trên, Ủy ban nhân dân Quận 9 có Kế hoạch số 80/UBND-TNMT ngày 02/5/2012 và Kế hoạch chi tiết số 118/KH-UBND ngày 18/7/2012 về việc triển khai công tác lập QHSDĐ đến năm 2020 và KHSDĐ 5 năm (2011-2015) trên địa bàn Quận 9; - Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của Quận 9 được xây dựng dựa trên cơ sở: Hệ thống chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) cấp Thành phố phân bổ trên địa bàn Quận (Công văn số 483/UBND-ĐTMT ngày 27/01/2014 của UBND Thành phố); Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Quận 9 đến năm 2020 (Quyết định số 5758/QĐ-UBND ngày 12/11/2013 của UBND Thành phố) và Nhu cầu sử dụng đất của các ngành. Phương án quy hoạch sử dụng đất đã xây dựng đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu đất đai để phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn Quận. Đồng thời, phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất cho 13 phường đúng theo quy định, đảm bảo công tác lập và thực hiện quy hoạch sử dụng đất một cách thống nhất; - Bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ này (2011-2020) được chuyển từ file gốc DGN sang dạng GIS và công bố các dịch vụ Web theo chuẩn OGC WMS, WFS, WMTS để khai thác và sử dụng dễ dàng trên nền tảng Desktop, Mobile và WebGIS theo đúng quy định.

 • Categories  

  - Về cơ bản các chỉ tiêu sử dụng đất của Quận 5 tương đối phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất do Thành phố phân bổ. Quá trình thực hiện quy hoạch những năm qua đã giúp cho công tác quản lý, sử dụng đất ở địa phương đi vào nề nếp và mang lại hiệu quả thiết thực, làm tăng giá trị và sử dụng bền vững tài nguyên đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành phát triển, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển. Vì thế, Quy hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của Quận 5 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt tại Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2009; - Bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (2011-2020) được chuyển từ file gốc DGN sang dạng GIS và công bố các dịch vụ Web theo chuẩn OGC WMS, WFS, WMTS để khai thác và sử dụng dễ dàng trên nền tảng Desktop, Mobile và WebGIS theo đúng quy định.

 • Categories  

  - Trong tình hình quản lý và sử dụng đất hiện nay, vị trí - vai trò và ý nghĩa của công tác lập quy hoạch và kế hoạch hóa việc sử dụng đất đai đã được xác định và đang là vấn đề mang tính cấp thiết đối với từng địa phương, nhằm cụ thể hoá các chỉ tiêu định hướng việc sử dụng đất đai trên địa bàn Quận 4 và làm cơ sở để giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất ... theo luật định; - Xuất phát từ những vấn đề trên, việc lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (giai đoạn 2011-2015) Quận 4 – TP.HCM được lập nhằm giúp Ủy ban nhân dân Quận 4 làm căn cứ pháp lý thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai theo quy định của pháp luật, sử dụng và khai thác tài nguyên đất đai hợp lý và đạt hiệu quả kinh tế cao; - Các chương trình quy hoạch, kế hoạch của dự án:Quyết định 5191/QĐ-UBND ngày 29/11/2008 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Quận 4 đến năm 2020; Quyết định 1102/QĐ-UBND-TH ngày 19/12/2008 của UBND Quận 4 về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết địa điểm trường học ngành giáo dục đào tạo trên địa bàn Quận 4 đến năm 2020; Quyết định 1004/QĐ-UBND-TH ngày 10/05/2013 của UBND Quận 4 Về phê duyệt đồ án quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở vật chất ngành Y tế đến năm 2020 Quận 4 – thành phố Hồ Chí Minh; - Bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (2011-2020) được chuyển từ file gốc DGN sang dạng GIS và công bố các dịch vụ Web theo chuẩn OGC WMS, WFS, WMTS để khai thác và sử dụng dễ dàng trên nền tảng Desktop, Mobile và WebGIS theo đúng quy định.

 • Categories  

  - Hiện nay, kinh tế của Quận Phú Nhuận đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ trên tất cả các mặt; quá trình này dẫn đến sự gia tăng về nhu cầu sử dụng đất của tất cả các ngành, các lĩnh vực gây áp lực không nhỏ đối với tình hình quản lý và sử dụng đất trên địa bàn Quận. Từ những lý do trên, đòi hỏi Quận Phú Nhuận phải tiến hành lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, đảm bảo sử dụng nguồn tài nguyên đất một cách có hiệu quả và bền vững. Được sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và sự hỗ trợ của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND Quận Phú Nhuận đã tiến hành lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 của Quận phê duyệt tại Quyết định số 3918/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2008 với các chỉ tiêu sử dụng đất đến ngày 01/01/2010. - Bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ này (2011-2020) được chuyển từ file gốc DGN sang dạng GIS và công bố các dịch vụ Web theo chuẩn OGC WMS, WFS, WMTS để khai thác và sử dụng dễ dàng trên nền tảng Desktop, Mobile và WebGIS theo đúng quy định.

 • Categories  

  - Thực hiện Luật Đất đai năm 2003 và thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân Quận 3 tiến hành lập “Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2011 - 2015 Quận 3”; - Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ trước mắt mà còn lâu dài. Là cơ sở pháp lý để bố trí sử dụng đất một cách hợp lý, có hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành các chương trình phát triển, thúc đẩy các dự án đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời điều tiết các mối quan hệ sử dụng đất; - Bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (2011-2020) được chuyển từ file gốc DGN sang dạng GIS và công bố các dịch vụ Web theo chuẩn OGC WMS, WFS, WMTS để khai thác và sử dụng dễ dàng trên nền tảng Desktop, Mobile và WebGIS theo đúng quy định.