From 1 - 10 / 11
 • - Huyện Củ Chi có vị trí ở phía Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh, với tổng diện tích đất tự nhiên 43.477,18 ha. Huyện có 01 thị trấn Củ Chi và 20 xã: Phú Mỹ Hưng, An Phú, Trung Lập Thượng, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Phạm Văn Cội, Phú Hòa Đông, Trung Lập Hạ, Trung An, Phước Thạnh, Phước Hiệp, Tân An Hội, Phước Vĩnh An, Thái Mỹ, Tân Thạnh Tây, Hòa Phú, Tân Thạnh Đông, Bình Mỹ, Tân Phú Trung, Tân Thông Hội. - Kế hoạch sử dụng đất năm 2018, nhằm mục tiêu đáp ứng đầy đủ các loại đất để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh; làm cơ sở pháp lý cho thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai, là căn cứ để thực hiện thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất - Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Củ Chi đăng ký thực hiện 126 dự án (36 dự án có sử dụng đất trồng lúa: thu hồi 29 dự án, chuyển mục đích 7 dự án) trong đó có 29 dự án mới đăng ký thực hiện năm 2018. - Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Củ Chi được thu thập, chuẩn hóa và cung cấp dữ liệu qua dịch vụ Web theo tiêu chuẩn OGC WFS, WMTS, WMS.

 • Ảnh vệ tinh SPOT5 bay chụp năm 2010 khu vực Thành phố Hồ Chí Minh độ phân giải khoảng 2.5 mét được Sở Khoa học và Công nghệ đặt hàng Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Viễn thám Miền Nam cung cấp, phục vụ cập nhật một số lớp dữ liệu GIS trên địa bàn Thành phố. Ảnh SPOT5 được xử lý và nắn chỉnh theo bản đồ địa hình tỷ lệ 1/25.000, hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 105 độ 45 phút.(Hệ tọa độ UTM VN2000 khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh SPOT5 này được Trung tâm CNTT TN&MT TP.HCM tổ chức thu thập, quản lý và cung cấp các dịch vụ Web theo chuẩn OGC WMS, TMS, WMTS trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ đã quy định tại Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

 • Thực hiện theo Quyết định số 5300/QĐ-UBND TPHCM về việc phê duyệt phương án và kinh phí kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 Bản đồ Hiện trạng sử dụng đất năm 2014 Huyện Bình Chánh được thành lập dựa trên: - Bản đồ điều tra, khoanh vẽ dạng giấy (bản đồ đi thực địa các xác nhận của địa phương); bản đồ điều tra, khoanh vẽ dạng số chuyển vào phần mềm TK-Tool, bản đồ điều tra, khoanh vẽ dạng số biên tập và phụ lục 03 theo thông tư 28/2014/TT-BTNMT - Bản đồ hiện trạng sử dụng đất dạng số và dạng giấy của 16 phường thuộc huyện Bình Chánh được thành lập năm 2014 - Biểu thống kê 01/TKĐĐ: Thống kê, kiểm kê diện tích đất đai năm 2014 huyện Bình Chánh - Số liệu biểu 04/TKĐĐ: Thống kê, kiểm kê diện tích đất phân theo đơn vị hành chính năm 2014 huyện Bình Chánh - Các loại tài liệu khác đã sử dụng gồm: Các tài liệu về giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ năm 2011 đến 2014. Niên giám thống kê huyện Bình Chánh năm 2013. Tài liệu về đất công đo đạc theo chỉ thị 31-CP của Chính phủ, tài liệu về đất an ninh, quốc phòng, tôn giáo tín ngưỡng. - Bản đồ Hiện trạng sử dụng đất năm 2014 huyện Bình Chánh được thu thập, chuẩn hóa và cung cấp dữ liệu qua dịch vụ Web theo tiêu chuẩn OGC WFS, WMTS, WMS.

 • - Cần Giờ là huyện ven biển, nằm về phía Đông Nam thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm huyện là thị trấn Cần Thạnh, cách trung tâm Thành phố khoảng 50 km theo đường bộ, chiều dài từ Bắc xuống Nam của huyện là 35km, từ Đông sang Tây là 30km, có hơn 20km bờ biển chạy dài theo hướng Tây Nam-Đông Bắc. Tổng diện tích tự nhiên của toàn huyện là 70.445,34ha (đã bao gồm diện tích khu Gò Gia), chiếm 1/3 tổng diện tích toàn Thành phố. Toàn huyện có 01 thị trấn Cần Thạnh và 06 xã: Bình Khánh, Tam Thôn Hiệp, An Thới Đông, Long Hòa, Lý Nhơn và Thạnh An - Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của là nhiệm vụ phải thực hiện, nhằm cụ thể hóa công tác quản lý và sử dụng đất trong năm 2018. Kế hoạch sử dụng đất sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt sẽ là cơ sở pháp lý của công tác quản lý Nhà nước về đất đai, là căn cứ để giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Nhằm khai thác và phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai để thực hiện các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của huyện - Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn huyện Cần Giờ có tổng số 96 công trình, dự án trong đó có 2 công trình, dự án đăng ký mới. - Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Cần Giờ được thu thập, chuẩn hóa và cung cấp dữ liệu qua dịch vụ Web theo tiêu chuẩn OGC WFS, WMTS, WMS.

 • - Huyện Bình Chánh nằm về phía Tây của Thành phố là một trong 5 huyện ngoại thành, có tổng diện tích tự nhiên là 25255,99 ha, chiếm 12% diện tích toàn thành phố bao gồm 01 thị trấn Tân Túc và 15 xã: Phạm Văn Hai, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, Bình Lợi, Lê Minh Xuân, Tân Nhựt, Tân Kiên, Bình Hưng, Phong Phú, An Phú Tây, Hưng Long, Đa Phước, Tân Quý Tây, Bình Chánh, Quy Đức - Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Bình Chánh được xây dựng dựa trên nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, cá nhân và tổ chức đăng ký. Đồng thời, có tham khảo số liệu phân khai chỉ tiêu sử dụng đất cho huyện Bình Chánh theo đề án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016 - 2020) của Thành phố đã báo cáo thông qua Hội đồng thẩm định của Chính Phủ - Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 bao gồm 368 công trình, dự án. Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất năm 2017 chưa thực hiện nhưng vẫn phù hợp với kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Năm 2018 có 24 công trình, dự án đăng ký mới có 344 công trình, dự án chưa thực hiện xong trong năm 2017 và được chuyển sang kế hoạch năm 2018 tiếp tục thực hiện (Năm 2015 chuyển 117 dự án, năm 2016 chuyển sang 132 dự án, năm 2017 chuyển sang 95 dự án). - Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Bình Chánh được thu thập, chuẩn hóa và cung cấp dữ liệu qua dịch vụ Web theo tiêu chuẩn OGC WFS, WMTS, WMS.

 • Thực hiện theo Quyết định số 5300/QĐ-UBND TPHCM về việc phê duyệt phương án và kinh phí kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 Bản đồ Hiện trạng sử dụng đất năm 2014 Huyện Cần Giờ được thành lập dựa trên: - Bản đồ điều tra, khoanh vẽ dạng giấy (bản đồ đi thực địa các xác nhận của địa phương); bản đồ điều tra, khoanh vẽ dạng số chuyển vào phần mềm TK-Tool, bản đồ điều tra, khoanh vẽ dạng số biên tập và phụ lục 03 theo thông tư 28/2014/TT-BTNMT. - Bản đồ hiện trạng sử dụngđất dạng số và dạng giấy của 07 xã, thị trấn thuộc huyện Cần Giờ được thành lập năm 2014. - Biểu thống kê 01/TKĐĐ: Thống kê, kiểm kê diện tích đất đai năm 2014 huyện Cần Giờ. - Số liệu biểu 04/TKĐĐ: Thống kê, kiểm kê diện tích đất phân theo đơn vị hành chính năm 2014 huyện Cần Giờ. - Các loại tài liệu khác đã sử dụng gồm: Các tài liệu về giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ năm 2011 đến 2014. Niên giám thống kê huyện Cần Giờ năm 2013. Tài liệu về đất công đo đạc theo chỉ thị 31-CP của Chính phủ, tài liệu về đất an ninh, quốc phòng, tôn giáo tín ngưỡng. - Bản đồ Hiện trạng sử dụng đất năm 2014 huyện Cần Giờ được thu thập, chuẩn hóa và cung cấp dữ liệu qua dịch vụ Web theo tiêu chuẩn OGC WFS, WMTS, WMS.

 • Thực hiện theo Quyết định số 5300/QĐ-UBND TPHCM về việc phê duyệt phương án và kinh phí kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 Bản đồ Hiện trạng sử dụng đất năm 2014 Huyện Củ Chi được thành lập dựa trên: - Bản đồ điều tra, khoanh vẽ dạng giấy (bản đồ đi thực địa các xác nhận của địa phương); bản đồ điều tra, khoanh vẽ dạng số chuyển vào phần mềm TK-Tool, bản đồ điều tra, khoanh vẽ dạng số biên tập và phụ lục 03 theo thông tư 28/2014/TT-BTNMT - Bản đồ hiện trạng sử dụng đất dạng số và dạng giấy của 21 xã, phường, thị trấn thuộc huyện Củ Chi được thành lập năm 2014 - Biểu thống kê 01/TKĐĐ: Thống kê, kiểm kê diện tích đất đai năm 2014 huyện Củ Chi - Số liệu biểu 04/TKĐĐ: Thống kê, kiểm kê diện tích đất phân theo đơn vị hành chính năm 2014 huyện Củ Chi - Các loại tài liệu khác đã sử dụng gồm: Các tài liệu về giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ năm 2011 đến 2014. Niên giám thống kê huyện Củ Chi năm 2013. Tài liệu về đất công đo đạc theo chỉ thị 31-CP của Chính phủ, tài liệu về đất an ninh, quốc phòng, tôn giáo tín ngưỡng. - Bản đồ Hiện trạng sử dụng đất năm 2014 huyện Củ Chi được thu thập, chuẩn hóa và cung cấp dữ liệu qua dịch vụ Web theo tiêu chuẩn OGC WFS, WMTS, WMS.

 • Categories  

  - Cần Giờ là huyện ven biển, nằm về phía Đông Nam Thành phố Hồ Chí Minh, cách trung tâm Thành phố 50 km, chiều dài từ Bắc xuống Nam là 35km, từ Đông sang Tây là 30km - Huyện Cần Giờ có vai trò rất quan trọng đối với Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp cận với biển Đông hiện hữu một khu rừng ngập mặn đan xen với hệ thống sông rạch dày đặc chứa đựng các hệ sinh thái mang tính đa dạng sinh học cao với nhiều loài động thực vật đặc hữu của miền duyên hải Việt Nam, đó là khu rừng ngập mặn Cần Giờ. Rừng ngập mặn là một trong những kiểu rừng có khả năng hấp thụ khí CO2 và tích lũy carbon trong sinh khối cao nhất tại vùng nhiệt đới – chứa bình quân 1.029 Mg carbon trên mỗi hecta (Donato et al., 2011). RNM Cần Giờ đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu cho thành phố và các tỉnh lân cận, vừa bảo vệ vùng ven bờ, chống sạt lở, hạn chế sự xâm nhập mặn vào đất liền, bảo tồn hệ sinh thái đất ngập nước. - Vì vậy Huyện Cần Giờ được định hướng phát triển là đô thị xanh du lịch sinh thái nghĩ dưỡng của thành phố và khu vực. Do đó việc sử dụng đất của huyện cũng trở nên biến động theo các hoạt động phát triển kinh tế hiện tại và trong tương lai, gây sức ép đối với đất đai. Việc lập quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Cần Giờ là việc làm cần thiết và cấp bách, là cơ sở để thực hiện các quy định pháp luật về đất đai, cung cấp căn cứ cho việc phân bố đất đai vào các mục đích sử dụng khác nhau một cách khoa học, hiệu quả, hợp lý và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong kỳ quy hoạch đến năm 2020 và những năm tiếp theo. - Với những ý nghĩa quan trọng nêu trên, đồng thời thực hiện quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, UBND huyện Cần Giờ tiến hành xây dựng dự án: "Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Cần Giờ - TP. Hồ Chí Minh" - Bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ này (2011-2020) được chuyển từ file gốc DGN sang dạng GIS và công bố các dịch vụ Web theo chuẩn OGC WMS, WFS, WMTS để khai thác và sử dụng dễ dàng trên nền tảng Desktop, Mobile và WebGIS theo đúng quy định.

 • Categories  

  Quy hoạch sử dụng đất huyện Bình Chánh đến năm 2010 được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt tại quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 16/01/2009. Quá trình thực hiện quy hoạch những năm qua đã giúp cho công tác quản lý, sử dụng đất ở địa phương đi vào nề nếp và mang lại hiệu quả thiết thực, làm tăng giá trị và sử dụng bền vững tài nguyên đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành phát triển, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển. Tuy nhiên, đến hết năm 2010 thì quy hoạch sử dụng đất huyện Bình Chánh đã hết thời gian thực hiện, vì vậy để tạo cơ sở pháp lý, khoa học cho việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, quản lý sử dụng đất đai theo quy hoạch, cần thiết phải tiến hành xây dựng QHSDĐ đến năm 2020 và KHSDĐ 05 năm kỳ đầu (2011 – 2015) huyện Bình Chánh. Bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ này (2011-2020) được chuyển từ file gốc DGN sang dạng GIS và công bố các dịch vụ Web theo chuẩn OGC WMS, WFS, WMTS để khai thác và sử dụng dễ dàng trên nền tảng Desktop, Mobile và WebGIS theo đúng quy định.

 • Categories  

  - Quy hoạch sử dụng đất là công cụ và giải pháp quan trọng để điều chỉnh việc sử dụng đất giữa thành thị và nông thôn, giữa công nghiệp và nông nghiệp, giữa đất dùng cho sản xuất (tư liệu sản xuất) với đất chuyên dùng (cơ sở hạ tầng kinh tế, kỹ thuật, xã hội), đồng thời là cơ sở quyết định cho quy hoạch, kế hoạch phát triển các lĩnh vực chuyên ngành; nhằm phân bố hợp lý, tiết kiệm, đầy đủ đất đai cho các mục đích, đối tượng sử dụng, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai. - Thực hiện Luật Đất đai và thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, sự hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Củ Chi xây dựng “Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2011 - 2015 huyện Củ Chi” - Các chương trình quy hoạch, kế hoạch của huyện Củ Chi: Quyết định số 7941/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi về việc thành lập Ban chỉ đạo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) trên địa bàn huyện Củ Chi; Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện Củ Chi giai đoạn (2011-2020); Quyết định số 7803/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi về việc phê duyệt quy hoạch sản xuất nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Củ Chi đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025; Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi Ban hành Quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Củ Chi; Các quyết định của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi về phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới: Quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phân vùng sản xuất nông nghiệp, quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới, đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư trên địa bàn huyện Củ Chi. - Bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ này (2011-2020) được chuyển từ file gốc DGN sang dạng GIS và công bố các dịch vụ Web theo chuẩn OGC WMS, WFS, WMTS để khai thác và sử dụng dễ dàng trên nền tảng Desktop, Mobile và WebGIS theo đúng quy định.