cl_maintenanceAndUpdateFrequency

asNeeded

49 record(s)
 
Available actions
Topics
Years
Update frequencies
status
Scale
From 1 - 10 / 49
  • - Huyện Nhà Bè nằm về phía Đông Nam của thành phố Hồ Chí Minh, cách trung tâm Thành phố 12 - 15km. Là cửa ngõ phía Nam của Thành phố, Nhà Bè có hệ thống giao thông nối liền Thành phố với hướng ra biển và đi các tỉnh miền Tây và cũng là trục phát triển không gian chính của Thành phố về hướng biển. Huyện gồm 06 xã: Phú Xuân, Phước Lộc, Phước Kiển, Nhơn Đức, Long Thới, Hiệp Phước và 01 thị trấn: thị trấn Nhà Bè - Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Nhà Bè là nhiệm vụ phải thực hiện, nhằm cụ thể hóa công tác quản lý và sử dụng đất trong năm 2018. Kế hoạch sử dụng đất sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt sẽ là cơ sở pháp lý cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai, là căn cứ để giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, nhằm khai thác và phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai để thực hiện các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của huyện. - Kế hoạch sử dụng đất Huyện Nhà Bè năm 2018 được phê duyệt theo Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2018, trên địa bàn huyện Nhà Bè có 22 công trình, dự án được đăng ký mới và 103 công trình, dự án được chuyển tiếp từ các năm trước. - Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Nhà Bè được thu thập, chuẩn hóa và cung cấp dữ liệu qua dịch vụ Web theo tiêu chuẩn OGC WFS, WMTS, WMS.

  • - Quận 7 là một trong 5 Quận Đô thị hóa của thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập từ ngày 01 tháng 4 năm 1997 trên cơ sở 5 xã và một phần thị trấn của huyện Nhà Bè cũ. Toàn Quận với tổng diện tích tự nhiên 3.569,56 ha, nằm ở phía Đông trung tâm thành phố Hồ Chí Minh bao gồm 10 phường: P. Tân Thuận Đông, P. Tân Thuận Tây, P. Tân Kiểng, P. Tân Hưng, P. Bình Thuận, P. Tân Quy, P. Phú Thuận, P. Tân Phú, P. Tân Phong, P. Phú Mỹ; - Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) Quận 7 được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt theo Quyết định số 1526/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2014, đây là căn cứ pháp lý để thực hiện công tác quản lý sử dụng đất đến năm 2020. Ngày 10 tháng 5 năm 2017 Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2253/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 Quận 7; - Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 Quận 7 là nhiệm vụ cần phải thực hiện, nhằm cụ thể hóa công tác quản lý và sử dụng đất trong năm 2018. Kế hoạch sử dụng đất sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt sẽ là cơ sở pháp lý của công tác quản lý Nhà nước về đất đai, là căn cứ để giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Nhằm khai thác và phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai để thực hiện các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của quận; - Kế hoạch sử dụng đất năm 2018, trên địa bàn Quận 7 có 09 công trình, dự án được đăng ký mới. Trong đó có 02/09 công trình, dự án nằm ngoài danh mục các công trình, dự án thuộc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của Quận 7 được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt theo Quyết định số 1526/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2014, tuy nhiên, có 84/105 dự án chưa được triển khai trong năm 2017 sẽ tiếp tục thực hiện trong năm kế hoạch 2018; - Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 quận 7 được thu thập, chuẩn hóa và cung cấp dữ liệu qua dịch vụ Web theo tiêu chuẩn OGC WFS, WMTS, WMS.

  • - Thực hiện theo Quyết định số 5300/QĐ-UBND TPHCM về việc phê duyệt phương án và kinh phí kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 Bản đồ hiện trạng sử dụng đất Quận 10 năm 2014 được thành lập dựa trên: + Bản đồ điều tra, khoanh vẽ dạng giấy (bản đồ đi thực địa các xác nhận của địa phương); bản đồ điều tra, khoanh vẽ dạng số chuyển vào phần mềm TK-Tool, bản đồ điều tra, khoanh vẽ dạng số biên tập và phụ lục 03 theo thông tư 28/2014/TT-BTNMT; + Bản đồ hiện trạng sử dụng đất dạng số và dạng giấy của 15 phường thuộc quận 10 được thành lập năm 2014; + Biểu thống kê 01/TKĐĐ: Thống kê, kiểm kê diện tích đất đai năm 2014 quận 10- Số liệu biểu 04/TKĐĐ: Thống kê, kiểm kê diện tích đất phân theo đơn vị hành chính năm 2014 quận 10; + Các loại tài liệu khác đã sử dụng gồm: Các tài liệu về giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ năm 2011 đến 2014. Niên giám thống kê quận 10 năm 2013. Tài liệu về đất công đo đạc theo chỉ thị 31-CP của Chính phủ, tài liệu về đất an ninh, quốc phòng, tôn giáo tín ngưỡng; - Bản đồ Hiện trạng sử dụng đất năm 2014 quận 10 được thu thập, chuẩn hóa và cung cấp dữ liệu qua dịch vụ Web theo tiêu chuẩn OGC WFS, WMTS, WMS.

  • - Quận Tân Bình nằm về hướng Tây Bắc của Thành phố, Quận Tân Bình có 02 cửa ngõ giao thông quan trọng của cả nước: Cụm Cảng hàng không sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất và Quốc lộ 22 (nay là đường Trường Chinh) nối liền với nước bạn Campuchia qua địa phận tỉnh Tây Ninh. Quận có tổng diện tích tự nhiên là 22,42 km2 được chia làm 15 phường: Phường 1, Phường 2, Phường 3, Phường 4, Phường 5, Phường 6, Phường 7, Phường 8, Phường 9, Phường 10, Phường 11, Phường 12, Phường 13, Phường 14, Phường 15. - Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 Quận Tân Bình là nhiệm vụ cần phải thực hiện, nhằm cụ thể hóa công tác quản lý và sử dụng đất trong năm 2018. Kế hoạch sử dụng đất sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt sẽ là cơ sở pháp lý của công tác quản lý Nhà nước về đất đai, là căn cứ để giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, nhằm khai thác và phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai để thực hiện các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của quận. - Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 Quận Tân Bình được thu thập, chuẩn hóa và cung cấp dữ liệu qua dịch vụ Web theo tiêu chẩun OGC WFS, WMTS, WMS.

  • - Thực hiện theo Quyết định số 5300/QĐ-UBND TPHCM về việc phê duyệt phương án và kinh phí kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 Quận 9 được thành lập dựa trên: + Bản đồ điều tra, khoanh vẽ dạng giấy (bản đồ đi thực địa các xác nhận của địa phương); bản đồ điều tra, khoanh vẽ dạng số chuyển vào phần mềm TK-Tool, bản đồ điều tra, khoanh vẽ dạng số biên tập và phụ lục 03 theo thông tư 28/2014/TT-BTNMT; + Bản đồ hiện trạng sử dụng đất dạng số và dạng giấy của 13 xã, phường, thị trấn thuộc Quận 9 được thành lập năm 2014; + Biểu thống kê 01/TKĐĐ: Thống kê, kiểm kê diện tích đất đai năm 2014 quận 9- Số liệu biểu 04/TKĐĐ: Thống kê, kiểm kê diện tích đất phân theo đơn vị hành chính năm 2014 Quận 9; + Các loại tài liệu khác đã sử dụng gồm: Các tài liệu về giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ năm 2011 đến 2014. Niên giám thống kê quận 9 năm 2013. Tài liệu về đất công đo đạc theo chỉ thị 31-CP của Chính phủ, tài liệu về đất an ninh, quốc phòng, tôn giáo tín ngưỡng; - Bản đồ Hiện trạng sử dụng đất năm 2014 quận 9 được thu thập, chuẩn hóa và cung cấp dữ liệu qua dịch vụ Web theo tiêu chuẩn OGC WFS, WMTS, WMS.

  • - Quận 10 nằm chếch về phía Tây Nam của trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh và chiếm 0,24% tổng diện tích đất đai toàn Thành phố, mật độ dân số trung bình là 41.920 người/km2, Quận 10 được chia thành 5 khu vực, với tổng số 15 phường lớn nhỏ không đều nhau bao gồm: Phường 1, Phường 2, Phường 3, Phường 4, Phường 5, Phường 6, Phường 7, Phường 8, Phường 9, Phường 10, Phường 11, Phường 12, Phường 13, Phường14, Phường 15; - Cơ sở xác định chỉ tiêu sử dụng đất của Quận 10 trong năm kế hoạch sử dụng đất 2018 dựa vào kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2017 và nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Quận 10 trong năm 2018, có cân đối phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Quận 10 và không được vượt có cân đối chỉ tiêu dự thảo phân khai của kế hoạch sử dụng đất Thành phố 5 năm (2016 - 2020) cho Quận 10; - Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận 10 bao gồm 28 công trình dự án; - Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 quận 10 được thu thập, chuẩn hóa và cung cấp dữ liệu qua dịch vụ Web theo tiêu chuẩn OGC WFS, WMTS, WMS.

  • - Quận 1 là quận nội thành nằm ở vị trí trung tâm thành phố, là trung tâm hành chính, văn hoá, thương mại và tài chính của thành phố Hồ Chí Minh. Quận 1 được xem là nơi sầm uất và có mức sống cao nhất của Thành phố về mọi phương diện. Quận 1 gồm 10 đơn vị hành chính: phường Tân Định, phường Đa Kao, phường Bến Nghé, phường Bến Thành, Phường Nguyễn Thái Bình, Phường Phạm Ngũ Lão, phường Cầu Ông Lãnh, phường Cô Giang, Phường Nguyễn Cư Trinh, phường Cầu Kho. - Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 Quận 1 là nhiệm vụ cần phải thực hiện, nhằm cụ thể hóa công tác quản lý và sử dụng đất trong năm 2018. Kế hoạch sử dụng đất sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt sẽ là cơ sở pháp lý của công tác quản lý Nhà nước về đất đai, là căn cứ để giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, nhằm khai thác và phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai để thực hiện các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của quận. - Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 quận 1 được thu thập, chuẩn hóa và cung cấp dữ liệu qua dịch vụ Web theo tiêu chuẩn OGC WFS, WMTS, WMS.

  • - Quận 4 là một trong những quận trung tâm của thành phố, có diện tích tự nhiên 417,84 ha được chia thành 15 phường: Phường 1, Phường 2, Phường 3, Phường 4, Phường 5, Phường 6, Phường 8, Phường 9, Phường 10, Phường 12, Phường 13, Phường 14, Phường 15, Phường 16, Phường 18; - Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 được phê duyệt theo Quyết định số 414/QĐ-UBND của UBND thành phố. Trên địa bàn Quận 4 có tổng số 51 dự án. Trong đó, có 41 dự án chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2017 và 10 công trình, dự án đăng ký mới trong năm 2018; - Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 Quận 4 là nhiệm vụ cần phải thực hiện, nhằm cụ thể hóa công tác quản lý và sử dụng đất trong năm 2018. Kế hoạch sử dụng đất sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt sẽ là cơ sở pháp lý của công tác quản lý Nhà nước về đất đai, là căn cứ để giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, nhằm khai thác và phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai để thực hiện các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của quận; - Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 quận 4 được thu thập, chuẩn hóa và cung cấp dữ liệu qua dịch vụ Web theo tiêu chuẩn OGC WFS, WMTS, WMS;

  • - Thực hiện Điều 34 Luật Đất đai năm 2013; Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Kiểm kê đất đai, lập Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014; Kế hoạch số 02/KH-BTNMT ngày 16 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Kiểm kê đất đai, lập Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 theo Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ; Ủy ban nhân dân thành phố đã có Quyết định số 5615/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2014 về ban hành Kế hoạch Kiểm kê đất đai, lập Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. - Bản đồ Hiện trạng sử dụng đất năm 2014 quận 8 được thu thập, chuẩn hóa và cung cấp dữ liệu qua dịch vụ Web theo tiêu chuẩn OGC WFS, WMTS, WMS.

  • - Quận Tân Phú với vị trí gần cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh, gần sân bay Tân Sơn Nhất với các trục đường giao thông quan trọng như đường Xuyên Á; Quốc lộ 1A … Tổng diện tích tự nhiên 1.597,16 ha (theo kết quả kiểm kê đất đai năm 2014), chiếm 0,76% diện tích của thành phố. Quận Tân Phú có 11 phường: Phường Tân Sơn Nhì, Phường Tây Thạnh, phường Sơn Kỳ, phường Tân Quý, phường Tân Thành, phường Phú Thạnh, phường Phú Thọ Hòa, phường Phú Trung, phường Hòa Thạnh, phường Hiệp Tân và phường Tân Thới Hòa. - Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 Quận Tân Phú là nhiệm vụ cần phải thực hiện, nhằm cụ thể hóa công tác quản lý và sử dụng đất trong năm 2018. Kế hoạch sử dụng đất sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt sẽ là cơ sở pháp lý của công tác quản lý Nhà nước về đất đai, là căn cứ để giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, nhằm khai thác và phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai để thực hiện các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của quận. - Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 quận Tân Phú được thu thập, chuẩn hóa và cung cấp dữ liệu qua dịch vụ Web theo tiêu chuẩn OGC WFS, WMTS, WMS.