Topic
 

keHoachSuDungDat

24 record(s)
 
Available actions
Topics
Years
Representation types
Update frequencies
status
Scale
From 1 - 10 / 24
  • - Quận 11 là Quận nội thành, nằm ở phía Tây thành phố Hồ Chí Minh, đóng vai trò là cửa ngõ thông thương với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Quận 11 có thế mạnh khai thác về thương mại dịch vụ, du lịch và là trung tâm văn hóa giải trí - thể dục thể thao của thành phố, có công viên văn hóa Đầm Sen đóng trên địa bàn Quận 11. Về hành chính: Quận 11 được chia thành 16 Phường, từ Phường 01 đến Phường 16; - Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 bao gồm 19 công trình, dự án trong đó: có 17 công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 trên địa bàn 16 phường thực hiện chưa xong hoặc chưa thực hiện, chuyển tiếp sang thực hiện trong năm 2018, 02 công trình, dự án đề xuất mới thực hiện trong năm 2018 nhằm đáp ứng mục tiêu phát kinh tế - xã hội ở địa phương; - Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 quận 11 được thu thập, chuẩn hóa và cung cấp dữ liệu qua dịch vụ Web theo tiêu chuẩn OGC WFS, WMTS, WMS.

  • - Quận 1 là quận nội thành nằm ở vị trí trung tâm thành phố, là trung tâm hành chính, văn hoá, thương mại và tài chính của thành phố Hồ Chí Minh. Quận 1 được xem là nơi sầm uất và có mức sống cao nhất của Thành phố về mọi phương diện. Quận 1 gồm 10 đơn vị hành chính: phường Tân Định, phường Đa Kao, phường Bến Nghé, phường Bến Thành, Phường Nguyễn Thái Bình, Phường Phạm Ngũ Lão, phường Cầu Ông Lãnh, phường Cô Giang, Phường Nguyễn Cư Trinh, phường Cầu Kho. - Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 Quận 1 là nhiệm vụ cần phải thực hiện, nhằm cụ thể hóa công tác quản lý và sử dụng đất trong năm 2018. Kế hoạch sử dụng đất sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt sẽ là cơ sở pháp lý của công tác quản lý Nhà nước về đất đai, là căn cứ để giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, nhằm khai thác và phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai để thực hiện các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của quận. - Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 quận 1 được thu thập, chuẩn hóa và cung cấp dữ liệu qua dịch vụ Web theo tiêu chuẩn OGC WFS, WMTS, WMS.

  • - Quận 8 thuộc khu vực nội thành và nằm ở phía Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Quận có diện tích tự nhiên 1.911,39 ha, dân số 423.129 người, gồm 16 đơn vị hành chính cấp phường bao gồm: Phường 1, Phường 2, Phường 3, Phường 4, Phường 5, Phường 6, Phường 7, Phường 8, Phường 9, Phường 10, Phường 11, Phường 12, Phường 13, Phường14, Phường 15, Phường 16; - Kế hoạch sử dụng đất Quận 8 năm 2018 được phê duyệt theo Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Kế hoạch sử dụng đất 2017 Quận 8 là nhiệm vụ phải thực hiện nhằm làm cơ sở triển khai thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong năm 2017 trên địa bàn Quận; - Trong năm 2018, trên địa bàn Quận 8 thực hiện 115 dự án và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.Với: 90 dự án chuyển tiếp từ kế hoạch năm 2017 sang, thực hiện thêm 25 dự án đăng ký mới và nhu cầu hộ gia đình, cá nhân; - Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 8 quận Bình Thạnh được thu thập, chuẩn hóa và cung cấp dữ liệu qua dịch vụ Web theo tiêu chuẩn OGC WFS, WMTS, WMS.

  • - Huyện Bình Chánh nằm về phía Tây của Thành phố là một trong 5 huyện ngoại thành, có tổng diện tích tự nhiên là 25255,99 ha, chiếm 12% diện tích toàn thành phố bao gồm 01 thị trấn Tân Túc và 15 xã: Phạm Văn Hai, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, Bình Lợi, Lê Minh Xuân, Tân Nhựt, Tân Kiên, Bình Hưng, Phong Phú, An Phú Tây, Hưng Long, Đa Phước, Tân Quý Tây, Bình Chánh, Quy Đức - Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Bình Chánh được xây dựng dựa trên nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, cá nhân và tổ chức đăng ký. Đồng thời, có tham khảo số liệu phân khai chỉ tiêu sử dụng đất cho huyện Bình Chánh theo đề án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016 - 2020) của Thành phố đã báo cáo thông qua Hội đồng thẩm định của Chính Phủ - Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 bao gồm 368 công trình, dự án. Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất năm 2017 chưa thực hiện nhưng vẫn phù hợp với kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Năm 2018 có 24 công trình, dự án đăng ký mới có 344 công trình, dự án chưa thực hiện xong trong năm 2017 và được chuyển sang kế hoạch năm 2018 tiếp tục thực hiện (Năm 2015 chuyển 117 dự án, năm 2016 chuyển sang 132 dự án, năm 2017 chuyển sang 95 dự án). - Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Bình Chánh được thu thập, chuẩn hóa và cung cấp dữ liệu qua dịch vụ Web theo tiêu chuẩn OGC WFS, WMTS, WMS.

  • - Quận Phú Nhuận là một trong 24 quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh có diện tích tự nhiên là 486,02ha, được chia thành 15 phường bao gồm: Phường 1, Phường 2, Phường 3, Phường 4, Phường 5, Phường 7, Phường 8, Phường 9, Phường 10, Phường 11, Phường 12, Phường 13, Phường 14, Phường 15, Phường 17 - Kế hoạch sử dụng đất Quận Phú Nhuận năm 2018 được phê duyệt theo Quyết định số 1836/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của UBND Thành phố.Trên địa bàn quận Phú Nhuận có tổng số 31 công trình, dự án đăng ký thực hiện. - Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 là nhiệm vụ cần phải thực hiện, nhằm cụ thể hóa công tác quản lý và sử dụng đất trong năm 2018. Kế hoạch sử dụng đất sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt sẽ là cơ sở pháp lý của công tác quản lý Nhà nước về đất đai, là căn cứ để giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất nhằm khai thác và phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai để thực hiện các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của quận. - Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 Quận Phú Nhuận được thu thập, chuẩn hóa và cung cấp dữ liệu qua dịch vụ Web theo tiêu chuẩn OGC WFS, WMTS, WMS.

  • - Quận 7 là một trong 5 Quận Đô thị hóa của thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập từ ngày 01 tháng 4 năm 1997 trên cơ sở 5 xã và một phần thị trấn của huyện Nhà Bè cũ. Toàn Quận với tổng diện tích tự nhiên 3.569,56 ha, nằm ở phía Đông trung tâm thành phố Hồ Chí Minh bao gồm 10 phường: P. Tân Thuận Đông, P. Tân Thuận Tây, P. Tân Kiểng, P. Tân Hưng, P. Bình Thuận, P. Tân Quy, P. Phú Thuận, P. Tân Phú, P. Tân Phong, P. Phú Mỹ; - Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) Quận 7 được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt theo Quyết định số 1526/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2014, đây là căn cứ pháp lý để thực hiện công tác quản lý sử dụng đất đến năm 2020. Ngày 10 tháng 5 năm 2017 Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2253/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 Quận 7; - Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 Quận 7 là nhiệm vụ cần phải thực hiện, nhằm cụ thể hóa công tác quản lý và sử dụng đất trong năm 2018. Kế hoạch sử dụng đất sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt sẽ là cơ sở pháp lý của công tác quản lý Nhà nước về đất đai, là căn cứ để giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Nhằm khai thác và phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai để thực hiện các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của quận; - Kế hoạch sử dụng đất năm 2018, trên địa bàn Quận 7 có 09 công trình, dự án được đăng ký mới. Trong đó có 02/09 công trình, dự án nằm ngoài danh mục các công trình, dự án thuộc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của Quận 7 được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt theo Quyết định số 1526/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2014, tuy nhiên, có 84/105 dự án chưa được triển khai trong năm 2017 sẽ tiếp tục thực hiện trong năm kế hoạch 2018; - Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 quận 7 được thu thập, chuẩn hóa và cung cấp dữ liệu qua dịch vụ Web theo tiêu chuẩn OGC WFS, WMTS, WMS.

  • - Huyện Củ Chi có vị trí ở phía Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh, với tổng diện tích đất tự nhiên 43.477,18 ha. Huyện có 01 thị trấn Củ Chi và 20 xã: Phú Mỹ Hưng, An Phú, Trung Lập Thượng, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Phạm Văn Cội, Phú Hòa Đông, Trung Lập Hạ, Trung An, Phước Thạnh, Phước Hiệp, Tân An Hội, Phước Vĩnh An, Thái Mỹ, Tân Thạnh Tây, Hòa Phú, Tân Thạnh Đông, Bình Mỹ, Tân Phú Trung, Tân Thông Hội. - Kế hoạch sử dụng đất năm 2018, nhằm mục tiêu đáp ứng đầy đủ các loại đất để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh; làm cơ sở pháp lý cho thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai, là căn cứ để thực hiện thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất - Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Củ Chi đăng ký thực hiện 126 dự án (36 dự án có sử dụng đất trồng lúa: thu hồi 29 dự án, chuyển mục đích 7 dự án) trong đó có 29 dự án mới đăng ký thực hiện năm 2018. - Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Củ Chi được thu thập, chuẩn hóa và cung cấp dữ liệu qua dịch vụ Web theo tiêu chuẩn OGC WFS, WMTS, WMS.

  • - Quận Bình Tân là một quận mới thành lập vào cuối năm 2003 của thành phố Hồ Chí Minh.Quận nằm ở cửa ngõ phía Tây của thành phố, có quốc lộ 1A chạy ngang qua vành ngoài của thành phố. Song song quốc lộ 1A là tuyến đường Hồng Bàng - Hùng Vương đi các quận nội thành. Bến xe Miền Tây là bến xe chính đi các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long. Quận gồm 10 phường: phường Bình Hưng Hoà, phường Bình Hưng Hoà A, phường Bình Hưng Hoà B, phường Bình Trị Đông, phường Bình Trị Đông A, phường Bình Trị Đông B, phường Tân Tạo, phường Tân Tạo A, phường An Lạc, phường An Lạc A. - Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 Quận Bình Tân là nhiệm vụ cần phải thực hiện, nhằm cụ thể hóa công tác quản lý và sử dụng đất trong năm 2018. Kế hoạch sử dụng đất sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt sẽ là cơ sở pháp lý của công tác quản lý Nhà nước về đất đai, là căn cứ để giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, nhằm khai thác và phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai để thực hiện các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của quận. - Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 Quận Bình Tân được thu thập, chuẩn hóa và cung cấp dữ liệu qua dịch vụ Web theo tiêu chuẩn OGC WFS, WMTS, WMS.

  • - Cần Giờ là huyện ven biển, nằm về phía Đông Nam thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm huyện là thị trấn Cần Thạnh, cách trung tâm Thành phố khoảng 50 km theo đường bộ, chiều dài từ Bắc xuống Nam của huyện là 35km, từ Đông sang Tây là 30km, có hơn 20km bờ biển chạy dài theo hướng Tây Nam-Đông Bắc. Tổng diện tích tự nhiên của toàn huyện là 70.445,34ha (đã bao gồm diện tích khu Gò Gia), chiếm 1/3 tổng diện tích toàn Thành phố. Toàn huyện có 01 thị trấn Cần Thạnh và 06 xã: Bình Khánh, Tam Thôn Hiệp, An Thới Đông, Long Hòa, Lý Nhơn và Thạnh An - Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của là nhiệm vụ phải thực hiện, nhằm cụ thể hóa công tác quản lý và sử dụng đất trong năm 2018. Kế hoạch sử dụng đất sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt sẽ là cơ sở pháp lý của công tác quản lý Nhà nước về đất đai, là căn cứ để giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Nhằm khai thác và phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai để thực hiện các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của huyện - Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn huyện Cần Giờ có tổng số 96 công trình, dự án trong đó có 2 công trình, dự án đăng ký mới. - Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Cần Giờ được thu thập, chuẩn hóa và cung cấp dữ liệu qua dịch vụ Web theo tiêu chuẩn OGC WFS, WMTS, WMS.

  • - Quận 3 là một quận nội thành nằm ở trung tâm thành phố bao gồm 14 phường: Phường 1, Phường 2, Phường 3, Phường 4, Phường 5, Phường 6, Phường 7, Phường 8, Phường 9, Phường 10, Phường 11, Phường 12, Phường 13, Phường 14; - Kế hoạch sử dụng đất Quận 3 năm 2018 được phê duyệt theo quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh; - Kế hoạch sử dụng đất trong năm 2018 trên địa bàn Quận thực hiện 72 dự án và chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân là 51,22 ha. Trong đó: có 55 dự án chuyển tiếp từ năm 2015, 2016 sang và 17 dự án mới đăng ký thực hiện trong năm 2018; - Bản đố Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 quận 3 được thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng qua dịch vụ Web theo chuẩn OGC WMS,WFS và WMTS.